ROM- råd og muligheter- Agder åpner formidling

Folk trenger til hverandre! For å nå ut med hvilke muligheter som finnes i ROM-Agder og i de organisasjonene som inngår i samhandlingen der, har vi åpnet en ny tjeneste der vi formidler kontakt mellom personer. Personene vi vil skal møtes er frivillige som har tid å gi til aktiviteter, til gode menneskemater. Vi vil også være et sted hvor en kan spørre etter noe å delta i.

Vi ser verdien i at likepersoner kan møtes. En likeperson for oss er en som har kjent på psykiske utfordringer og som kan være der for andre på det grunnlaget. Det kan også være brukere av en tjeneste eller nærtstående til noen som sliter eller har slitt psykisk.

Den som ønsker å delta som likeperson må melde seg på via dette nettstedet. Du vil så bli kontaktet av en koordinator ved ROM-Agder og få tilbud om å delta på et Likepersonkurs. Det er et grunnkurs som gir gode tips til oppgaven og forklarer de rammene man jobber under. For enkelte av aktivitetene vil vi kreve at det fremlegges vandelsattest fra politiet.


2021 © ROM - Råd og muligheter Agder