Tirsdag 2 Mars
kl. 18:00 - 21:00, Villa Groheim. Jørgen Moesgate 1. 4616 Kristiansand Åpent møte Bipolarforeningen
Møter i kveld som "fysisk møte" avlyses pga koronasituasjonen. Kontakt Bipolarforeningen på FACEBOOK. Det arrangeres lukket gruppe på nett for medlemmer.

Bipolarforeningen Norge har som oppgave å:

  • spre informasjon og endre holdninger til psykisk helse, spesielt bipolare lidelser
  • støtte forskning, jobbe tett med fagmiljøer og formidle ny kunnskap om bipolare lidelser
  • drive politisk påvirkningsarbeid for å bedre tilbud og behandling
  • skape møteplasser for pasienter og pårørende
  • arrangere kurs 
  • fremme brukeres interesser og deltakelse i ulike utvalg og råd

Bipolarforeningen er en landsdekkende organisasjon og vi har frivillige fylkeskontakter og aktiviteter i de fleste fylkene. Størsteparten av driften i foreningen er basert på frivillig arbeid og likepersonsarbeid, det vil si aktiviteter som er av og for personer som i ulike situasjoner har vært berørt av bipolar lidelse.

I Norge er det omlag 160 000 mennesker med bipolar lidelse, og Bipolarforeningen Norge er den eneste organisasjonen som jobber spesielt for deres interesser.

https://www.bipolarforeningen.no/om-oss/om-bipolarforeningen

https://www.facebook.com/Bipolarforeningen.Norge


2021 © ROM - Råd og muligheter Agder