Tirsdag 1 Juni
kl. 18:00 - 21:00, Villa Groheim. Jørgen Moesgate 1. 4616 Kristiansand Åpent møte Bipolarforeningen
Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon av og for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende. En gang i måneden treffes vi i Villa Groeheim på Grim I Kristiansand. Der informerer vi om aktuelle saker og snakker om det som berører oss. De åpne treffene er for personer som har fått diagnosen bipolar og deres pårørende.

Bipolarforeningen Norge har som oppgave å:

  • spre informasjon og endre holdninger til psykisk helse, spesielt bipolare lidelser
  • støtte forskning, jobbe tett med fagmiljøer og formidle ny kunnskap om bipolare lidelser
  • drive politisk påvirkningsarbeid for å bedre tilbud og behandling
  • skape møteplasser for pasienter og pårørende
  • arrangere kurs 
  • fremme brukeres interesser og deltakelse i ulike utvalg og råd

Bipolarforeningen er en landsdekkende organisasjon og vi har frivillige fylkeskontakter og aktiviteter i de fleste fylkene. Størsteparten av driften i foreningen er basert på frivillig arbeid og likepersonsarbeid, det vil si aktiviteter som er av og for personer som i ulike situasjoner har vært berørt av bipolar lidelse.

I Norge er det omlag 160 000 mennesker med bipolar lidelse, og Bipolarforeningen Norge er den eneste organisasjonen som jobber spesielt for deres interesser.

https://www.bipolarforeningen.no/om-oss/om-bipolarforeningen

https://www.facebook.com/Bipolarforeningen.Norge


2021 © ROM - Råd og muligheter Agder