VIVATKURS Førstehjelp ved selvmordsfare

Vivat tilbyr opplæring i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer

Aldersgruppe: 18 til 99 år

Adresse: Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19 Kristiansand

Kursledere: Asle Bjorvatn og Øyvind Dåsvatn

Kl. 08.30 - 16.00 over to påfølgende dager

NB! Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset. 

Kurset gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Kurset tilbys i samarbeid med RVTS Sør/ Universitetet i Nord-Norge (UNN) Kurset undervises av sertifiserte kursledere, som er lokale fagpersoner. 

Om kurset Førstehjelp ved selvmordsfare

Årsakene til selvmordstanker er sammensatte, og det kan være vanskelig å oppfatte faresignaler. Utdanning og trening i førstehjelp ved selvmordsfare øker muligheten for å forstå signalene og yte førstehjelp. Kurset er utviklet for å passe hjelpere med ulik faglig bakgrunn som møter selvmordsnære mennesker i sitt virke, samt frivillige og andre som i sine ulike roller kommer i kontakt med mennesker der selvmord er et tema.

Kunnskap/ferdigheter som læres på kurset:

Førstehjelp ved selvmordsfare gir et verktøy for hvordan vi kan se og møte mennesker som tenker på selvmord. I løpet av kurset bevisstgjøres holdninger til selvmord, vi gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. På kurset lærer man å:

· oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare

· stille direkte spørsmål om selvmordstanker

· hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig

· arbeide med usikkerhet om å leve eller dø

· lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv

· bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:

· Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).

· Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)

· Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)

· Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)

· Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)

· Norsk Gestaltterapeut Forening: 12 timer Profesjonell faglig oppdatering i kategori D2

Mer info. om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler VIVAT at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning.

2021 © ROM - Råd og muligheter Agder