Om avmaktsfølelse og maktesløshet.

Når du ikke blir forstått, blir krenket eller overkjørt kan det komme mange reaksjoner. Det er svært vanlig å kjenne på avmakt og maktesløshet da. Både folk og fagfolk, brukere og pårørende, kan ved å ta dette kurset gjøre viktige oppdagelser:

Tema: 

  • Rollene i avmaktstrekanten
  • Den indre sabotøren.
  • Finnes det vei ut? 


Flere aktiviteter

Likepersonkurs

ROM -Agder tilbyr likepersonkurs. Kurset arrangeres en gang pr. måned for minimum 8 deltakere og maksimum 20 deltakere. Kurset arrangeres som heldagskurs eller over to kvelder.

NÆR - mestringskurs for pårørende og nærtstående. Nettkurs.

I Mestringskurset for pårørende tar vi opp dagliglivets temaer som nære pårørende. Vi går blant annet gjennom hvilke rettigheter man har, møtet med helsetjenesten og andre temaer som berører deg fra møter og situasjoner med den som er syk. Kurset går over 12 samlinger hvorav fire samlinger før sommeren 2021.

Recovery - hva er det?

Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern blir varig. Kom på kurs og hør hva fagfolk sier om dette og lytt til personers egen recovery-historie.

Traumebevisst omsorg

Traumatiske erfaringer gjør at oppkoplinger i hjerne og kropp når vi opplever høyt stress og fare, skjer på bekostning av andre systemer. ROM-Agder har fått mange tilbakemeldinger på at kunnskap om traumereaksjoner kan gi innsikt og medføre at en får mindre panikk i slike situasjoner.

VIVATKURS Førstehjelp ved selvmordsfare

Vivat tilbyr opplæring i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer

2021 © ROM - Råd og muligheter Agder