NÆR - mestringskurs for pårørende og nærtstående. Nettkurs.

I Mestringskurset for pårørende tar vi opp dagliglivets temaer som nære pårørende. Vi går blant annet gjennom hvilke rettigheter man har, møtet med helsetjenesten og andre temaer som berører deg fra møter og situasjoner med den som er syk. Kurset går over 12 samlinger hvorav fire samlinger før sommeren 2021.

Aldersgruppe: For alle

Når en er syk som står en nær, påvirkes hverdagen og livet. Kurset vil derfor nevne eksempler på hvordan du kan gjøre forholdene bedre gjennom holdninger og valg du selv kan ta. I løpet av kurset vil du få kjennskap til en del verktøy som kan være gunstig å bruke for å mestre hverdagen. Vi håper at dette kurset vil gi deg nok mestringsfølelse til at du føler deg trygg i en rollen som pårørende. Kanskje kan du etter hvert delta i et likepersonarbeid som pårørende? Vi trenger hverandre i en vanskelig tid! 


Ansvarlige for kurset er Wenche Matshaven, LPP Grimstad & Omegn sammen med ROM-Agder.


Prosjektmedarbeider Monica Strandmyr: monica.strandmyr@rom-agder.no

tlf. 913 49 637 har ansvaret for å sette opp nettmøtet og gir nettmøtelink til dem som melder seg på. 


Du melder deg på ved å fylle ut kontaktinfo under her.

 

2021 © ROM - Råd og muligheter Agder