Åpen møtekveld - Bipolarforeningen i Agder

Bipolarforeningen Norge er en frivillig medlemsorganisasjon av og for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende. En gang i måneden treffes vi i Villa Groeheim på Grim I Kristiansand. Der informerer vi om aktuelle saker og snakker om det som berører oss. De åpne treffene er for personer som har fått diagnosen bipolar og deres pårørende.

Bipolarforeningen Norge har som oppgave å:

  • spre informasjon og endre holdninger til psykisk helse, spesielt bipolare lidelser
  • støtte forskning, jobbe tett med fagmiljøer og formidle ny kunnskap om bipolare lidelser
  • drive politisk påvirkningsarbeid for å bedre tilbud og behandling
  • skape møteplasser for pasienter og pårørende
  • arrangere kurs 
  • fremme brukeres interesser og deltakelse i ulike utvalg og råd

Bipolarforeningen er en landsdekkende organisasjon og vi har frivillige fylkeskontakter og aktiviteter i de fleste fylkene. Størsteparten av driften i foreningen er basert på frivillig arbeid og likepersonsarbeid, det vil si aktiviteter som er av og for personer som i ulike situasjoner har vært berørt av bipolar lidelse.

I Norge er det omlag 160 000 mennesker med bipolar lidelse, og Bipolarforeningen Norge er den eneste organisasjonen som jobber spesielt for deres interesser.

https://www.bipolarforeningen.no/om-oss/om-bipolarforeningen

https://www.facebook.com/Bipolarforeningen.Norge


Neste Åpen møtekveld - Bipolarforeningen i Agder

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 04.05 18:00 Åpent møte Bipolarforeningen Villa Groheim. Jørgen Moesgate 1. 4616 Kristiansand
Tir 01.06 18:00 Åpent møte Bipolarforeningen Villa Groheim. Jørgen Moesgate 1. 4616 Kristiansand
Flere aktiviteter

Kjøkkenprat

Til en Kjøkkenprat kommer kvinner og menn i ulike aldre. Deltakeren velger selv hvor ofte hun/han vil komme. Vi oppfordrer til å komme flere ganger over en periode for å bli del av fellesskapet. En Kjøkkenprat varer i 2 timer, og deles opp i runder med presentasjon, temaer og matpause. Kjøkkenpraten ledes av to personer som selv har eller har hatt utfordringer av liknende karakter. Ingen skal tvinges til å si noe; det holder å si navnet sitt - til du er trygg nok til å si mer.

Kjøkkenprat for ungdom på Villa Groheim

Ine Andresen er kontaktperson og leder av Kjøkkenpraten for ungdom. Praten foregår mandager fra kl 11 til kl 13

Nettprat

ROM-Agder i samarbeid med Mental Helse Agder tilbyr Nettprat etter en forenklet modell av Kjøkkenprat-konseptet. Nettkjøkkenpraten ledes av en person og 3 andre kan delta. Man benytter Messenger eller annen plattform for samtale. Leder sender epost link eller anroper på telefon eller nettbrett den som er påmeldt. Det er ønskelig med faste grupper. Lederen avtaler med deltakerne når nettpraten skal finne sted.

NÆR - mestringskurs for pårørende og nærtstående. Nettkurs.

I Mestringskurset for pårørende tar vi opp dagliglivets temaer som nære pårørende. Vi går blant annet gjennom hvilke rettigheter man har, møtet med helsetjenesten og andre temaer som berører deg fra møter og situasjoner med den som er syk. Kurset går over 12 samlinger hvorav fire samlinger før sommeren 2021.

Telefonvenn

Gjennom telefonen kan du kjenne nærhet på avstand.

2021 © ROM - Råd og muligheter Agder