Velkommen

ROM-Agder er ett av fem regionale brukerstyrte sentre i Norge

Vil du være likeperson for noen eller trenger du støtte fra en?

Alle kan gi støtte og alle trenger støtte. Kanskje kan du som likeperson forbedre livet til noen.
Eller du trenger en likeperson du kan ha kontakt med.

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

ROM -Agder tilbyr likepersonkurs. Kurset arrangeres en gang pr. måned for minimum 8 deltakere og maksimum 20 deltakere. Kurset arrangeres som heldagskurs eller over to kvelder.

Les mer

I Mestringskurset for pårørende tar vi opp dagliglivets temaer som nære pårørende. Vi går blant annet gjennom hvilke rettigheter man har, møtet med helsetjenesten og andre temaer som berører deg fra møter og situasjoner med den som er syk. Kurset går over 12 samlinger hvorav fire samlinger før sommeren 2021.

Les mer

Når du ikke blir forstått, blir krenket eller overkjørt kan det komme mange reaksjoner. Det er svært vanlig å kjenne på avmakt og maktesløshet da. Både folk og fagfolk, brukere og pårørende, kan ved å ta dette kurset gjøre viktige oppdagelser:

Les mer

Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern blir varig. Kom på kurs og hør hva fagfolk sier om dette og lytt til personers egen recovery-historie.

Les mer

Traumatiske erfaringer gjør at oppkoplinger i hjerne og kropp når vi opplever høyt stress og fare, skjer på bekostning av andre systemer. ROM-Agder har fått mange tilbakemeldinger på at kunnskap om traumereaksjoner kan gi innsikt og medføre at en får mindre panikk i slike situasjoner.

Les mer

Vivat tilbyr opplæring i hvordan du kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp signaler og yte førstehjelp til mennesker i selvmordsfare. Kursene Vivat leverer er designet slik at kursdeltakerne får en felles kompetanse, uavhengig av profesjon og faglig bakgrunn. Kursene stimulerer til økt samhandling mellom ulike tjenester og kompetansemiljøer

Les mer

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg og hva du kan gjøre for andre.
2021 © ROM - Råd og muligheter Agder